CONTE DE NADAL adaptació del classic de Dickens
En Nadal, a nombrosos municipis i teatres, esta versi� divertida del cl�ssic.
 
 
L'ORACLE DE L'EST. MARINA ALTA. Produccions teatrals..                         info@loracleteatre.com